Kindermishandelaar Herman Loonstein

kindermishandelaar Herman Loonstein
Maling aan de fysieke integriteit van baby’s en maling aan de wet, advocaat Herman Loonstein

Al jaren observeer ik met walging het criminele gedrag dat sommige bevolkingsgroepen zich permitteren onder het mom vrijheid van godsdienst. Bij vrouwen worden de buitenste schaamlippen en de clitoris weggesneden en de vagina dichtgenaaid zodat een woestijnmalloot zijn gegadigde in de huwelijksnacht mishandelend met zijn ferme plasser erectus weer open mag scheuren. Trots toont hij de volgende ochtend aan zijn gluurdersfamilie het bebloede beddengoed, want je bent pas echt een vent wanneer je de eerste bent die succesvol een maagd bestijgt. De onderdrukking van de vrouw kan niet erger vorm krijgen.

Ik raad iedereen die dit nog niet deed Mijn vrijheid, van Hirsi Ali te lezen. Ik moest mijzelf dwingen haar relaas over haar besnijdenis te lezen. Te gruwelijk voor woorden. Ik las het uit solidariteit: “Zij moest het meemaken, dan moet ik dat deel van haar boek niet overslaan”, zo dacht ik.

Ik begrijp de wereld niet. Hoe is het in hemelsnaam (!) mogelijk dat in de huidige tijd nog honderden miljoenen exemplaren van de homo sapiens op deze planeet rondbanjeren die geloven in een god die niet eens in staat is een overtuigend bewijs van zijn/haar bestaan te leveren?

Een onvolmaakte god want er zijn vele achterlijken die het werk van hun schepper zo gebrekkig vinden dat ze kort na de geboorte van hun nageslacht het mes erin zetten.

Idiotie die ook nog eens hartstikke inconsequent is, want terwijl ik dit schrijf heerst onder kinderen van orthodoxe Joden in New York een hevige mazelenepidemie omdat fundamentalistische pappa’s en mamma’s niet willen dat hun kinderen ingeënt worden. Hoe is het mogelijk. Wel omdat god dat wil het mes in de geslachtdelen van je kind zetten – zonder medische indicatie – en dan vanwege diezelfde god weigeren je kinderen in te enten.

Laat ik even net doen of ik ook in die god geloof: wat een ongelooflijke lul.

Kindermisbruik, dat is het. Ik zie niet zo’n grote afstand tussen de smeerlapperij van Robert M., de perverse handelingen met kinderen door de criminele Katholieke kerk en het besnijden van jongetjes door een smoezelige baardaap.

Voor mij komt het allemaal op hetzelfde neer: maling aan de fysieke integriteit van kleine kinderen. Een strafbaar feit.

Wat maakt het uit of je je leuter in een baby propt, of het mes in de geslachtsdelen zet van een baby?

Ik zie het verschil niet. Niet uit te leggen.

En dan is daar zo’n kinderenmishandelaar Herman Loonstein, in het dagelijks leven advocaat. Hij besnijdt sinds 1984 baby’s in joodse kring: “Er komt geen overheid aan te pas en dat is maar goed ook want het is een religieuze gebeurtenis waar de overheid niets mee te maken heeft”, zegt Loonstein.

Aha, vindt meneer Herman Loonstein dat ook over islamitische meisjes in de basisschoolleeftijd die subject zijn van kindhuwelijken? Of meent de advocaat dat hier de wet wel het primaat heeft boven godsdienstvrijheid? Vindt meneer Herman Loonstein dat knippen, snijden en naaien in vrouwelijke geslachtsdelen ook moet kunnen, want vrijheid van godsdienst?

“Een religieuze gebeurtenis”? Rot toch op met je praatjes.

Niet alleen maling aan de integriteit van een zuigeling, maar ook nog eens maling aan de Nederlandse wet- en regelgeving – en dat voor een advocaat, want Herman Loonstein heeft zich nu al voorbereid op de komst van de Inspectie voor de Volksgezondheid of een andere overheidsdienst: “Als ze me zouden benaderen, dan vraag ik: ‘wie is u?’ Ik heb niets met de Inspectie te maken.”

“Wie is (?) u?”

Nou, meneer Loonstein, wie u is, is mij volkomen duidelijk. Is (was) u ook niet de meneer die de dodenherdenking bij Vorden met een gehuurd vliegtuig verstoorde omdat u het niet eens is (was) met de organisatie?

U is een enge man.

Volgens hoogleraar Gezondheidsrecht Jaap Sijmons schrijft het gezondheidsrecht voor: “Dat als je tijdens een operatie weefsel wegneemt, dat onder de categorie voorbehouden handelingen valt van artsen, ongeacht voor welk doel je het doet. Of je dat nou doet om therapeutische, cosmetische of religieuze redenen, dat maakt geen verschil”, zegt Sijmons. “Het wordt gedoogd omdat het misschien gevoelig ligt maar er zijn toch ook complicaties die soms niet mals zijn.”

Bij mij ligt dat ook heel gevoelig: onmiddellijk stoppen met deze ellende en mannetjes als Herman Loonstein die maling hebben aan een verbod het gevang in; bij voorkeur met TBS want ik vermoed dat vele jaren intensieve psychiatrische behandeling – met een minimale kans op succes – nodig is om de man te genezen van zijn godsdienstwaanzin.

Meneer Herman Loonstein heeft schijt aan de visie van Sijmons omdat hij ooit een cursusje mes-in-baby-zetten volgde bij het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Een organisatie blijkbaar net zo crimineel als die katholieke kerk.

Ik vraag me af waar cursussen vrouwenbesnijdenis gegeven worden. Wedden dat bij die cursus ook een uitvlucht geïnstrueerd wordt om je niet aan de wet te houden?

Als dan toch zo nodig in geslachtdelen moet worden geknipt, gesneden en genaaid op basis van een of andere achterlijke fantasie, waarom dan niet gewacht totdat het nageslacht van deze slagers volwassen is en zelf mag besluiten deze slachthuismethode te ondergaan?

Ik acht de kans heel groot dat wanneer boven je 18de op vrijwillige basis en op dezelfde wijze als nu bij baby’s gebeurt die verminkingen worden veroorzaakt dat deze oudtestamentische vuiligheid binnen de kortste keren is afgelopen.

Ik denk dat wanneer ouders op de rug van hun kind van een paar jaar het AJAX logo laten tatoueren omdat ze fervent aanhanger van die club zijn, ze het OM op hun dak krijgen. Maar ouders die een of andere geloofsclub aanhangen mogen ongestraft in hun kinderen laten snijden.

Vrijheid van godsdienst betekent natuurlijk ook de vrijheid om geen aanhanger van wat voor godsdienst dan ook te zijn (ook al begrijp ik dat dat in sommige moslimkringen levensgevaarlijk is).

Ik beroep mij liever op mijn vrijheid van meningsuiting om bij deze die Herman Loonstein te scharen in de gelederen van vrouwenbesnijders, katholieke kinderenmisbruikers, en Robert M.

Een categorie van engerds die geen enkele boodschap hebben aan de fysieke integriteit van de weerloze nieuwe medemens.

B.G.A.

200.000.000 verminkte vrouwen op deze aardkloot

female genital cutting
female genital cutting

Uit De Volkskrant van vrijdag 5 februari 2016:

Citaat: Unicef neemt voor het eerst Indonesië op in zijn mondiale statistieken van genitale verminking (FGM). Daardoor valt de schatting van het aantal besnijdenissen wereldwijd veel hoger uit. Ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen zijn besneden, zo blijkt uit cijfers die het VN-kinderfonds vandaag publiceert. Tot nu toe werd steeds gemeld dat 100 tot 140 miljoen een vorm van besnijdenis hadden ondergaan. Ook de bevolkingsgroei draagt bij aan de stijging, maar die is vooral te verklaren doordat nu ook Indonesië in de cijfers is opgenomen. In het bevolkingsrijke land (255 miljoen inwoners) komt genitale verminking op grote schaal voor. Van de meisjes tot 14 jaar is maar liefst 49 procent besneden. Daarmee verovert Indonesië in één klap een plaats in de topdrie van Unicef. Alleen in Gambia (56 procent) en Mauritanië (54 procent) zijn verhoudingsgewijs meer meisjes besneden. Einde citaat.

Op WikipediA staat te lezen: In sommige culturen is de besnijdenis van vrouwen geaccepteerd. Hierbij zijn een aantal vooronderstellingen namelijk dat besnijdenis ervoor zorgt dat vrouwen voor en tijdens het huwelijk rein zijn en men stelt dat de vulva door besnijdenis mooier en schoner is. Besnijdenis zou ook de vruchtbaarheid bevorderen, er wordt voorkomen dat de vrouw plezier beleeft aan seksualiteit en geslachtsgemeenschap en het houdt een duidelijke verandering van meisje naar vrouw in.

En: Het gebeurt op jonge leeftijd, variërend van vlak na de geboorte tot vóór de puberteit. Een clitoridectomie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Sunna-besnijdenis: de clitorishoed wordt weggesneden (wat in de letterlijke betekenis van het woord geen clitoridectomie is)
  • Excisie: de clitoris en soms ook de kleine schaamlippen worden geheel of gedeeltelijk weggesneden
  • Infibulatie: uitsnijden van de hele vulva; de benen van het meisje worden daarna samengebonden totdat de vulva is dichtgegroeid, of de vulva wordt dichtgenaaid, op een heel kleine opening na. 15% van alle besnijdenissen in Afrika behoort tot deze variant. Hierdoor wordt de maagdelijkheid van het meisje gegarandeerd.

De praktijk van de genitale mutilatie, zoals de vrouwenbesnijdenis ook wordt genoemd (omwille van de extreme aard van die ingreep), is evenwel niet beperkt tot bepaalde ontwikkelingslanden. In Frankrijk zijn er reeds mededaders zwaar veroordeeld (wegens verminking). Deze praktijk lijkt moeilijk uitroeibaar…..Het gebruik van de term ‘besnijdenis’ is verwarrend vanwege de uiteenlopende aard van de ingreep in de bedoelde landen (die niet uitsluitend islamitisch zijn). Voor meisjes varieert het echter van een gehele tot gedeeltelijke verwijdering van volledige organen (clitoris en/of vulva), al dan niet gepaard met dichtnaaien….Tegenwoordig wordt vrouwenbesnijdenis toegepast in islamitische, maar ook in christelijke en animistische bevolkingsgroepen in Oost-Afrika. In landen zoals Soedan en Jemen is het een wijdverspreid gebruik dat meisjes besneden worden. In de Hoorn van Afrika worden behalve de clitoris ook de schaamlippen geheel verwijderd. In delen van Somalië en Soedan wordt eveneens vaak de vulva dichtgenaaid op een kleine opening voor de menstruatie na.

In tegenstelling tot wat ik altijd dacht, is deze smeerlapperij niet een typisch islamitisch verschijnsel. Integendeel. Islamitische geestelijken nemen afstand van de besnijdenis van vrouwen. In de koran staat over besnijdenis van vrouwen niets vermeld. Besnijdenis zou voorbehouden zijn aan mannen. Alsof dat wel acceptabel zou zijn.

Uit: http://www.islaam.nl/forum/forum_posts.asp?TID=6695&title=belang-van-reinheidIn twee overleveringen, die elkaar enigszins overlappen, heeft de Profeet (Sallal-laahu ‘Alayhi wa Sallam) uiteengezet dat het tot de natuurlijke aanleg van de mens behoort zich te reinigen. ” Degenen die zijn schaamharen niet verwijdert, zijn nagels niet kortknipt, en zijn snorharen niet bekort, behoort niet tot ons”. De volgende 5 handelingen zijn van die ‘fitrah’ van de mens:

  1. de besnijdenis bij een jongen;
  2. het verwijderen van okselhaar en schaamhaar;
  3. het knippen van de nagels en
  4. het kort houden van de snor (vooral niet laten groeien over de lippen);
  5. het uitspoelen van mond en neus.

In de joodse godsdienst is besnijdenis van jongens wet. Gelukkig is er voor het begin van onze jaartelling geen oudtestamentische aartsvader geweest die bedacht dat oogleden verwijderd moeten worden omdat je dan je ogen beter schoon kunt houden. De reinheidssmoes die besnijdenis van jongens rechtvaardigt slaat helemaal nergens op en is niets anders dan irrationele verminking, ook al ziet een besneden pik er zonder meer mooier uit dan een met ‘lege fietsband’.

In 2006 las ik Hirsi Ali’s biografie Mijn vrijheid. In dat boek beschrijft ze en detail haar eigen besnijdenis. Een passage die ik liever bij het lezen had overgeslagen. Te gruwelijk voor woorden. Uit solidariteit met H.A. dwong ik mijzelf haar hele relaas te lezen. “Zij heeft het meegemaakt; dan moet ik het op kunnen brengen te lezen wat ze hierover schrijft”, zo redeneerde ik.

Hirsi’s moeder was faliekant tegen de besnijdenis van haar dochter. Toen moeder op reis was, zette grootmoeder haar zin door en liet Hirsi besnijden op de gruwelijkst denkbare wijze: clitoris en schaamlippen werden weggesneden en haar vagina dichtgenaaid opdat de toekomstige echtgenoot met zijn pik de vagina weer tot bloedens toe open kon rammen. Geen bloed de eerste huwelijksnacht betekende schande. Vrouwlief – over liefde gesproken – zou dan geen maagd meer zijn geweest. Het bebloede beddengoed was de volgende ochtend een trofee die de mannelijkheid van de beul en de maagdelijkheid van het slachtoffer bewees.

Er lopen op deze aardkloot 200.000.000 vrouwen rond die min of meer verminkt zijn door achterlijke besnijdenisrituelen. Waarom? Wie het weet mag het zeggen.

Aan dat besnijden en dichtnaaien ligt misschien, ik heb niet veel twijfel, dezelfde primitieve psychologie ten grondslag als aan de burkaplicht: die vrouw is van mij en van niemand anders. Anderen mogen haar niet zien en zij mag niet genieten van sex om te voorkomen dat ze gemeenschap zou willen hebben met andere mannen.

Mannelijke onzekerheid als bron van onderdrukking en verminking van vrouwen. Niet alleen in die achterlijke besnijdenisculturen vormen zelfstandige, onafhankelijke vrouwen een bedreiging voor de mannelijke eigenwaarde. Als ik moest kiezen dan geef ik de voorkeur aan de gesublimeerde wijze van vrouwenonderdrukking in onze maatschappij boven die in genitaleverminkingsmaatschappijen. De enige juiste keuze is natuurlijk gelijkwaardigheid zonder enige vorm van onderdrukking of achterstelling.

Deze besnijdeniswaanzin zit in sommige culturen zo diep dat vrouwen, ooit zelf op pijnlijke wijze verminkt,  meewerken aan verminking van de volgende generatie meisjes. In Mijn vrijheid, las ik dat Hirsi Ali op school gepest werd door meisjes die al besneden waren. Zonder besnijdenis was ze een te pesten verschoppeling, een hoer zelfs.

Hoeveel meisjes genitaal verminkt worden in de Europese Unie is niet bekend. Deze smerige praktijk komt wel in Europa voor.

Je begrijpt er helemaal niets van: onze maatschappij is sinds de tweede wereldoorlog in snel tempo geseculariseerd en kent een individuele vrijheid die nooit eerder in de geschiedenis bestaan heeft. Waarom kiezen morele dinosaurussen uit achterlijke woestijnculturen er voor naar onze wereld te migreren en hun verwerpelijke mishandelingspraktijken naar onze wereld mee te nemen? Kunnen ze zelf niet bedenken dat ze hier helemaal niet thuis horen, of erger nog: vinden ze dat ‘wij’ met onze cultuur geen recht van bestaan hebben?

Europa zet door de komst van dit soort achterlijke culturen met besnijdenis, gedwongen huwelijken, eerwraak en intolerant godsdienstfanatisme grote stappen achteruit.

Die afgesneden clitorissen, schaamlippen en voorhuiden worden niet bij zang en dans ritueel, rauw verorberd. Ik zou er niet van opkijken dat dankzij het ‘sluipend gif’ van politieke correctheid en onbegrensd begrip voor andere culturen zelfs tegen dergelijk kannibalisme met uiterste terughoudendheid zou worden opgetreden.

Om woedend van te worden.

Bertus G. Antonissen