Dopingcontroles Tweede Kamer

Walter White; Breaking Bad
Walter White; Breaking Bad

 

Bij een dopingsteekproef, sinds het met amfetamine gedrogeerde optreden van Agnes Kant regelmatig uitgevoerd bij leden van de Tweede Kamer, zijn Louis Bontes en Joram van Klaveren betrapt op het gebruik van crystal methamfetamine. Bij Bontes is het gebruik overduidelijk aangetoond. In het bloed van Joram van Klaveren is een grote dosis honingenzymen aangetroffen. Honing wordt vaak gebruikt om de aanwezigheid van Crystal Meth, ook wel Shabu of Super Speed genoemd, te camoufleren. Van Klaveren verklaart dat hij een hobby-imker is waardoor er altijd een bovengemiddelde dosis honingenzymen in zijn bloed wordt aangetroffen, evenals de stoffen mellitine en fosfolipase A.

Vrijwel alle imkers hebben volgens hem verhoogde doses van deze stoffen in hun bloed. Van Klaveren, nierpatient, laat vanwege deze voor hem schadelijke stoffen maandelijks zijn bloedwaarden testen. “Ik ben niet zo dom mijn kwetsbare nieren en lever te verslechteren door het gebruik van chemische troep. Wat Bontes doet, moet hij zelf weten, maar aan mijn lijf geen polonaise!”

Bontes geeft gebruik van crystal methamfetamine toe. “Het kamerwerk vergt erg veel van een mens, en ik wil niet, zoals voormalig minister Opstelten, mijn energie putten uit overmatig alcoholgebruik”.

Volgens Anouchka van Miltenburg, voorzitter van de anti-dopingcommissie in de Tweede Kamer, zijn er wetten noch huisregels die ingezet kunnen worden tegen het toenemende gebruik van chemische middelen door kamerleden. Het gebruik door Bontes van crystal methamfetamine valt volgens haar binnen de grenzen van het landelijke gedoogbeleid.

Binnen de Tweede Kamer is afgesproken dat de enige maatregel die genomen zal worden tegen drugsconsumerende leden ‘man-en-paard-noemen’ zal zijn. De kamervoorzitter hoopt zo het gebruik terug te dringen.

Over Diederic Samson bestaat al jaren het vermoeden dat hij een chronisch gebruiker is van stimulantia. Dit gebruik is een publiek geheim in het Haagse politieke wereldje. Zijn kamer wordt in de wandelgangen ‘de apotheek’ genoemd, aldus Lea Bouwmeester (PvdA), specialist curatieve zorg en patiëntenrechten. “Soms heb ik het gevoel dat ik voornamelijk in de Tweede Kamer zit om onze fractievoorzitter te behoeden voor overdoses”.

Na Samsons recente hyperactieve optreden in DWDD heeft de VARA besloten hem niet meer uit te nodigen voor dat programma, noch voor het praatprogramma van Pauw. “Dit heeft niets meer te maken met verbale begaafdheid; de gedrogeerde politicus spuit 100% diarree” (Gerard Timmer, algemeen directeur VARA-BNN).

Van Samson is bekend dat hij gaat voor de ‘goedkope chemie’. Dit integendeel tot Alexander Pechtold, een gerenommeerd cocaïnegebruiker. In 2012 werd hij nog met zachte hand verwijderd van de TEFAF-vernissage omdat zijn frenetieke optreden als een risico voor de tentoongestelde kunst werd gezien. De ex-veilingmeester arriveerde volledig ‘stoned’ in Maastricht.

Pechtold’s collega Wassila Hachchi veroorzaakte vorige maand binnen en buiten de kamer ophef door haar plotselinge vertrek. Dat vertrek was echter lang niet zo onverwacht als Pechtold acteerde voor de TV-camera’s. Van Hachchi was al bij velen bekend dat ze op de kamer van Pechtold ‘heel wat grammetjes cocaïne meesnoof”. Haar Marokkaanse achternaam Hachchi werd vanwege al dat snuiven in informele notities vaak verbasterd tot Hatsjie! Het cocaïne snuiven, afgewisseld met hevige niesbuien, in de kamer van Pechtold, voor haar Alexie,  was tot in de kamergangen te horen. Vermoedens bestaan dat ze niet door een Mechelse herder gebeten is, maar dat er sprake is van een verwaarloosde injectienaaldbesmetting aan haar linkerarm. Het bordje ‘Pechtold en Hatsjie, wij spuiten en snuiven’ werd vorig jaar zomer meteen na ontdekking van Pechtolds kamerdeur verwijderd. De dader ligt op het kerkhof.

Boze tongen beweren dat Hachchi’s vertrek naar de Hillary Clinton verkiezingscampagne slechts een afleidingsmanoeuvre was. Na een paar dagen Des Moines, Iowa, zou ze doorgereisd zijn naar de Jellinek-ontwenningskliniek op Curaçao. De kliniek weigert mededeling te doen over de eventuele opname van Hachchi. Ze heeft zich inmiddels bij kamervoorzitter Khadija Arib ziek gemeld opdat ze verzekerd blijft van haar inkomen als kamerlid.

Anouchka van Miltenburg, ‘moeder-sherry’ voor ingewijden, en Khadija Arib, vanwege haar geloof alcoholvrij, verklaren beiden een vinger aan de pols te houden en de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.

Khadija Arib: “Het gebruik van prestatiebevorderende medicatie valt wat mij betreft in het privé domein van de kamerleden. Ik zal me pas geroepen voelen in te grijpen wanneer er gevaar dreigt voor de kwaliteit van de democratische processen”. Off the record klaagt Arib dat ze, als moslima, grote moeite heeft met het goddeloze gedrag van veel kamerleden.

Van Miltenburg: “De indruk bestaat dat het gebruik van stimulantia in de Tweede Kamer een hype is geworden sinds de Netflixserie Breaking Bad”.

“Het is allemaal de afgelopen jaren erg ingewikkeld geworden. Waar is die goede oude tijd waarin we nog samen met notoir liefhebber Hans van Mierlo het glas hieven!”

Mr. S.A. (Simon Aarnout) Tire; homo universalis; Meditatione Ignis hofnar en dorpsgek (spreekt nooit de waarheid)

Geert Wilders eregast op verjaardagsfeest PvdA

Janmaat en echtgenote
Janmaat en echtgenote

NRC-media 9 februari 2016: Het optreden van Geert Wilders brengt de democratie in gevaar, zegt PvdA-voorzitter Hans Spekman bij de zeventigste verjaardag van zijn partij. “De geest moet terug in de fles.”

Spekman laat geen kans voorbij gaan zich als vrijwilliger in te zetten voor het Geert Wilders promotieteam. Ook nu weer, in een lang interview over de verjaardag van zijn zo langzamerhand marginale partijtje, richt hij de spotlichten op Wilders. Deze zal in zijn vuistje lachen en heeft ongetwijfeld een vernietigende kwinkslag bedacht als hem om commentaar gevraagd wordt. Spekman kreeg er al op cabareteske manier van langs toen hij moest ‘kotsen’ van Wilders minder-minder-Marokkanen actie tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. “Een mooie gelegenheid om eindelijk eens een schone trui aan te trekken”, sloeg Wilders terug.

Is die Wilders werkelijk zo’n gevaar voor de democratie? Dat zal nog moeten blijken bij de landelijke verkiezingen volgend jaar. Mocht Spekman’s angstdroom uit komen, dan is enige introspectie geboden. Hij, Alexander Pechtold vindt er ook een dagtaak in, heeft een aanzienlijke rol gespeeld bij de populariteit van Wilders. Niet alleen vanwege zijn voortdurende gefoeter op Wilders, maar vooral ook omdat zijn partij, samen met de andere gevestigde partijen, het vacuüm gecreëerd heeft waarbinnen Wilders acteert.

Het stigmatiseren van Wilders als rechtse rakker heeft Wilders steeds verder naar extreme uitspraken en uiterst rechtse – wat dat dan ook mag betekenen – stellingname gedrongen.

Dat kwam eerder in de parlementaire geschiedenis voor. Hans Janmaat, Centrum Democraten, was aanvankelijk een centrum, de naam zegt het al, democratisch politicus. Hij werd door de politieke gevestigde orde uit de jaren tachtig van de vorige eeuw voortdurend bestempeld als ultra-rechts en werd daardoor langzaam maar zeker steeds rechtser. Pas na zijn dood in 2002 werd duidelijk dat de man jarenlang onrecht werd gedaan. Zijn vrouw werd bij een linkse aanslag op een Centrum Democraten bijeenkomst voor haar leven invalide. Dat hadden rechtse mafkezen eens moeten flikken met de vrouw van Spekman. De wereld zou te klein zijn. Straten en pleinen zouden naar haar vernoemd worden; een standbeeld voor het PvdA hoofdkwartier aan de Herengracht (een typisch modaal socialistische lokatie) zou haar deel zijn plus een jaarlijks anti-rechts congres met mevrouw Spekman als naamgever. Over het welbevinden van mevrouw Janmaat deed links Nederland de bek niet open.

Ik wil geenszins betogen dat Wilders eenzelfde onrecht overkomt als Janmaat. Er zijn enkele wezenlijke verschillen. Belangrijkste verschil is dat Wilders een veel slimmere presentatie heeft en beter dan wie ook, met heldere, stotterloze dictie, kan debatteren. Die gave ontbrak bij Janmaat. Bovendien hadden in Janmaat’s tijd de moorden op Fortuyn en Van Gogh nog niet plaatsgevonden, en lagen 9/11, de golfoorlogen, gruwelijke IS-acties en smerige Jihad aanslagen nog in de schoot van de toekomst verborgen.

Wilders zal iedere keer wanneer hij fel bekritiseerd wordt door Spekman, Samson, Pechtold (Femke Halsema en haar mini-partijtje kon er destijds ook wat van) in zijn handen knijpen. Het maakt niet uit hoe ze over je praten, als ze maar over je praten. Liever de hemel in vervloekt, dan het graf in geprezen.

Het politieke beeld werd de afgelopen tien jaar bepaald door een economische crisis met als gevolg afbraak van allerlei zekerheden, forse bezuinigingen en stijgende werkloosheid. De Arabische lente die zich vanaf Tunesië verspreidde over Libië, Egypte en Syrië is uitgedraaid op een Arabische nachtmerrie met miljoenen vluchtelingen richting West-Europa.

Chaos alom. ‘Stoere’ leiders als Wilders gedijen als kool op deze voedingsbodem doordat nette partijen als de PvdA (momenteel regeringspartij) vleugellam, passief toekijken.

De vluchtelingenvolksverhuizing is vervuild doordat tienduizenden, vooral mannen, uit veilige landen zonder kans op asielstatus in Europa vrijwel onbelemmerd met deze volksverhuizing meeliften. De Europese samenwerking is een fictie. Alle daadkracht ontbreekt. Daadkracht is precies wat nodig is om de democratie te beschermen tegen mensen als Wilders en Le Pen.

De democratie wordt niet bedreigd door het onkruid dat welig tiert in de slecht onderhouden politieke tuin, maar door de democratisch gekozen tuinlieden die de kracht ontberen orde op zaken te stellen.

Het verwijt van Spekman aan Wilders is projectie. Hans denkt Wilders te zien, maar kijkt in de spiegel naar zijn eigen machteloze, democratie-ondermijnende slappe tronie.

Mr. Jean Morve, politiek commentator