Stemmingmakend subjectief taalgebruik De Volkskrant

uadalupe Garcia de Rayos, gedeporteerd uit de Verenigde Staten
Guadalupe Garcia de Rayos, gedeporteerd uit de Verenigde Staten

Twee berichten uit De Volkskrant van zaterdag 11 februari:

  • Mexico waarschuwt staatsburgers in VS na deportatie vrouw
  • Verdachte buitenlanders sneller uitgezet in België

Behalve dat het mij vreemd voorkomt dat België verdachte (illegale, criminele) buitenlanders uitzet ‘in’ en niet ‘uit’ het land, valt nog iets op.

Wanneer, al of niet criminele, buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren Europese landen moeten verlaten, dan heet dat ‘uitzetten’ in De Volkskrant. Wanneer de Verenigde Staten precies hetzelfde besluiten en doen met buitenlanders zonder papieren, dan heet het in dezelfde krant ineens ‘deporteren’.

Niet alleen door de negatieve lading die de term deporteren in de 20ste eeuwse geschiedenis kreeg – de deportatie van Joden, zigeuners, homo’s en anderen naar Duitse concentratiekampen – maar ook etymologisch is deportatie een beladen woord.

De etymologiebank vermeldt onder deportatie:

deportatie zn. ‘het overbrengen naar een strafkolonie’. Vnnl. deportatie ‘verbanning’ [1561; Damhouder], deportatie “afzetting, verdraaghing, wegbanning” [1669; Meijer], deportatie, deportement “afzetting, uitbanning, wegvoering in ballingschap” [1805; Meijer], ‘overbrenging naar strafkolonie’ [1875; WNT verwijzen I]. Ontleend aan Frans déportation ‘verbanning’ [1508-17; Rey], later ‘verbanning als straf’, Laatlatijn deportatio ‘verbanning’ < klassiek Latijn dēportātio ‘vervoer, transport’, afleiding van het werkwoord dēportāre ‘vervoeren’, later ‘verbannen’. In de Tweede Wereldoorlog werd het woord gebruikt voor het wegvoeren naar concentratiekampen.

Het is geen toeval dat De Volkskrant, zo langzamerhand een dubieuze krant want gespeend van objectieve journalistiek, het uitzetten van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning uit de USA deportatie noemt. Het moet de lezer immers koste wat kost ingewreven worden wat voor een tegen de nazi-ideologie aanschurkende regering de Trump regering is. De keuze voor stemmingmakende woorden is dan bij de Volkskrant redactie geoorloofd. De lezer wordt geïnformeerd en zonder schroom gemanipuleerd. Zo zijn de manieren van De Volkskrant; waarbij de krant haar naam blijkbaar heel letterlijk neemt en in de praktijk brengt: populistisch.

Braaf Europa, ondanks dat we een deal maakten met die verderfelijke Erdogan en ondanks dat we tienduizenden vluchtelingen laten verkommeren aan de buitengrenzen van onze unie, zet buitenlanders zonder papieren uit, maar de VS deporteert ze.

Wil je, net als ik, van dat populistische krantje af:  https://www.opzeggen.nl/krant_tijdschrift/volkskrant/opzeggen

 

Clifford Mead

Ger Booms

Gedeporteerd

Het zal ongeveer 1990 zijn geweest dat Martha K. en ik de zieke collega, Ger Booms, bezochten. Martha was 37 en ik 42. Ger werd 1935 geboren. Voor ons een ‘oudere’ man. Een zachtaardige, vriendelijke man. Een prettige collega. Ger was anders.

Hij woonde alleen. Ik geloof niet dat hij getrouwd is geweest. Ger had de zorg voor zijn zieke moeder. Geen gemakkelijke zorg, zoals hij vertelde. Zij overleefde hem; Ger overleed voor zijn zestigste.

Zesenveertig jaar na de deportatie van een Joods vriendje staat de herinnering aan die gebeurtenis nog pijnlijk vers in Gers geheugen.

Ger en zijn moeder keken vanaf de vierde verdieping van hun appartement naar buiten toen op een vroege ochtend in 1944 het buurgezin door de Duitsers van huis gehaald werd en in een vrachtwagen gedreven. Ger’s vriendje zwaaide naar boven, naar Ger en zijn moeder en riep, alsof hij vertrok voor een vakantiereisje: Dag Gerrie, dag!”

Ger was blijkbaar te geschrokken, want hij groette niet terug.

Na het vertrek van de vrachtwagen vroeg zijn moeder: “Waarom zwaaide je niet terug?”

Zesenveertig jaar later knaagde nog schuldgevoel aan Ger.

Bertus G. Antonissen