Kindermishandelaar Herman Loonstein

kindermishandelaar Herman Loonstein
Maling aan de fysieke integriteit van baby’s en maling aan de wet, advocaat Herman Loonstein

Al jaren observeer ik met walging het criminele gedrag dat sommige bevolkingsgroepen zich permitteren onder het mom vrijheid van godsdienst. Bij vrouwen worden de buitenste schaamlippen en de clitoris weggesneden en de vagina dichtgenaaid zodat een woestijnmalloot zijn gegadigde in de huwelijksnacht mishandelend met zijn ferme plasser erectus weer open mag scheuren. Trots toont hij de volgende ochtend aan zijn gluurdersfamilie het bebloede beddengoed, want je bent pas echt een vent wanneer je de eerste bent die succesvol een maagd bestijgt. De onderdrukking van de vrouw kan niet erger vorm krijgen.

Ik raad iedereen die dit nog niet deed Mijn vrijheid, van Hirsi Ali te lezen. Ik moest mijzelf dwingen haar relaas over haar besnijdenis te lezen. Te gruwelijk voor woorden. Ik las het uit solidariteit: “Zij moest het meemaken, dan moet ik dat deel van haar boek niet overslaan”, zo dacht ik.

Ik begrijp de wereld niet. Hoe is het in hemelsnaam (!) mogelijk dat in de huidige tijd nog honderden miljoenen exemplaren van de homo sapiens op deze planeet rondbanjeren die geloven in een god die niet eens in staat is een overtuigend bewijs van zijn/haar bestaan te leveren?

Een onvolmaakte god want er zijn vele achterlijken die het werk van hun schepper zo gebrekkig vinden dat ze kort na de geboorte van hun nageslacht het mes erin zetten.

Idiotie die ook nog eens hartstikke inconsequent is, want terwijl ik dit schrijf heerst onder kinderen van orthodoxe Joden in New York een hevige mazelenepidemie omdat fundamentalistische pappa’s en mamma’s niet willen dat hun kinderen ingeënt worden. Hoe is het mogelijk. Wel omdat god dat wil het mes in de geslachtdelen van je kind zetten – zonder medische indicatie – en dan vanwege diezelfde god weigeren je kinderen in te enten.

Laat ik even net doen of ik ook in die god geloof: wat een ongelooflijke lul.

Kindermisbruik, dat is het. Ik zie niet zo’n grote afstand tussen de smeerlapperij van Robert M., de perverse handelingen met kinderen door de criminele Katholieke kerk en het besnijden van jongetjes door een smoezelige baardaap.

Voor mij komt het allemaal op hetzelfde neer: maling aan de fysieke integriteit van kleine kinderen. Een strafbaar feit.

Wat maakt het uit of je je leuter in een baby propt, of het mes in de geslachtsdelen zet van een baby?

Ik zie het verschil niet. Niet uit te leggen.

En dan is daar zo’n kinderenmishandelaar Herman Loonstein, in het dagelijks leven advocaat. Hij besnijdt sinds 1984 baby’s in joodse kring: “Er komt geen overheid aan te pas en dat is maar goed ook want het is een religieuze gebeurtenis waar de overheid niets mee te maken heeft”, zegt Loonstein.

Aha, vindt meneer Herman Loonstein dat ook over islamitische meisjes in de basisschoolleeftijd die subject zijn van kindhuwelijken? Of meent de advocaat dat hier de wet wel het primaat heeft boven godsdienstvrijheid? Vindt meneer Herman Loonstein dat knippen, snijden en naaien in vrouwelijke geslachtsdelen ook moet kunnen, want vrijheid van godsdienst?

“Een religieuze gebeurtenis”? Rot toch op met je praatjes.

Niet alleen maling aan de integriteit van een zuigeling, maar ook nog eens maling aan de Nederlandse wet- en regelgeving – en dat voor een advocaat, want Herman Loonstein heeft zich nu al voorbereid op de komst van de Inspectie voor de Volksgezondheid of een andere overheidsdienst: “Als ze me zouden benaderen, dan vraag ik: ‘wie is u?’ Ik heb niets met de Inspectie te maken.”

“Wie is (?) u?”

Nou, meneer Loonstein, wie u is, is mij volkomen duidelijk. Is (was) u ook niet de meneer die de dodenherdenking bij Vorden met een gehuurd vliegtuig verstoorde omdat u het niet eens is (was) met de organisatie?

U is een enge man.

Volgens hoogleraar Gezondheidsrecht Jaap Sijmons schrijft het gezondheidsrecht voor: “Dat als je tijdens een operatie weefsel wegneemt, dat onder de categorie voorbehouden handelingen valt van artsen, ongeacht voor welk doel je het doet. Of je dat nou doet om therapeutische, cosmetische of religieuze redenen, dat maakt geen verschil”, zegt Sijmons. “Het wordt gedoogd omdat het misschien gevoelig ligt maar er zijn toch ook complicaties die soms niet mals zijn.”

Bij mij ligt dat ook heel gevoelig: onmiddellijk stoppen met deze ellende en mannetjes als Herman Loonstein die maling hebben aan een verbod het gevang in; bij voorkeur met TBS want ik vermoed dat vele jaren intensieve psychiatrische behandeling – met een minimale kans op succes – nodig is om de man te genezen van zijn godsdienstwaanzin.

Meneer Herman Loonstein heeft schijt aan de visie van Sijmons omdat hij ooit een cursusje mes-in-baby-zetten volgde bij het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Een organisatie blijkbaar net zo crimineel als die katholieke kerk.

Ik vraag me af waar cursussen vrouwenbesnijdenis gegeven worden. Wedden dat bij die cursus ook een uitvlucht geïnstrueerd wordt om je niet aan de wet te houden?

Als dan toch zo nodig in geslachtdelen moet worden geknipt, gesneden en genaaid op basis van een of andere achterlijke fantasie, waarom dan niet gewacht totdat het nageslacht van deze slagers volwassen is en zelf mag besluiten deze slachthuismethode te ondergaan?

Ik acht de kans heel groot dat wanneer boven je 18de op vrijwillige basis en op dezelfde wijze als nu bij baby’s gebeurt die verminkingen worden veroorzaakt dat deze oudtestamentische vuiligheid binnen de kortste keren is afgelopen.

Ik denk dat wanneer ouders op de rug van hun kind van een paar jaar het AJAX logo laten tatoueren omdat ze fervent aanhanger van die club zijn, ze het OM op hun dak krijgen. Maar ouders die een of andere geloofsclub aanhangen mogen ongestraft in hun kinderen laten snijden.

Vrijheid van godsdienst betekent natuurlijk ook de vrijheid om geen aanhanger van wat voor godsdienst dan ook te zijn (ook al begrijp ik dat dat in sommige moslimkringen levensgevaarlijk is).

Ik beroep mij liever op mijn vrijheid van meningsuiting om bij deze die Herman Loonstein te scharen in de gelederen van vrouwenbesnijders, katholieke kinderenmisbruikers, en Robert M.

Een categorie van engerds die geen enkele boodschap hebben aan de fysieke integriteit van de weerloze nieuwe medemens.

B.G.A.

8 gedachten over “Kindermishandelaar Herman Loonstein”

 1. Er zijn twee dingen waar je je ernstig over vergist. Ten eerste, door de mannelijke besnijdenis gelijk te stellen met de vrouwelijke besnijdenis. Mannelijke besnijdenis is een stukje huid, vrouwelijke besnijdenis is een verminking. Dan is de vraag of God bestaat de minst belangrijke van alle religies en je vergist je, net als bijna iedereen, door de baby (religie) met het badwater (God) weg te spoelen.

  Vergelijk de mannelijke besnijdenis met een insnijding in het neusgat van een baby, die een litteken veroorzaakt dat zichtbaar is voor het leven, als een teken van het behoren tot een volk en een cultuur die ongelukkig genoeg niet Europees is, maar die zich er ook als vogels in de steden aanpast. Joden zijn voorbeeldig op het gebied van integratie, maar zichzelf blijven.

  Merk ook op dat de mannelijke besnijdenis wordt uitgevoerd door een man, zelf besneden, op een kleine mannelijke baby. Onder de Joden klaagt niemand over besnijdenis.

  Je begon je artikel met een gerechtvaardigde opstand. Je ging van het onderwerp af. Jammer.

 2. Discussievervalsing zo oud als de weg naar Kralingen. Je pikt er een paar dingen uit en negeert wat je niet uitkomt.

  Mijn standpunt is tweeledig:

  – met voeten treden van de fysieke integriteit van kinderen met vrijheid van godsdienst als excuus;
  – waarom niet wachten totdat die kinderen zelf volwassen zijn en zelf kunnen besluiten over hun fysieke integriteit?

  De vergelijking met een snede in de neus is niet sterk. Wanneer dat zou geschieden uit naam van het geloof zou ik daar ook op tegen zijn. Trouwens: ook als het niet op basis van een geloof is, ben ik er ook tegen.

  Over de integratie (?) van joden heb ik het helemaal niet gehad.

  Snijden in een piemel is net zozeer verminking als vrouwenbesnijdenis. Er is hoogstens een gradueel verschil.

  Dat de man die de besnijdenis uitvoert als kind ook besneden is, is evenmin een sterk argument. Hij had daar als kind ook niets over te zeggen.

  Ik ging niet van mijn onderwerp af. Misschien ontging het onderwerp u: uit naam van het geloof snijden in geslachtsdelen van baby’s of zeer jonge kinderen zonder dat daar een medische indicatie voor is.

  1. Ik ben het helemaal eens met Bertus. Het hele verhaal begint en eindigt met de simpele constatering dat je niet in mensen, laat staan kinderen, gaat snijden met chirurgische messen,, om iets te verwijderen wat tot de normale bouw en functionaliteit hoort. Geen enkele religie mag daar iets over voorschrijven.

 3. Laat ik nou ervaringsdeskundige zijn. Laat nou een chirurg onvoldoende plaatselijk verdoofd te hebben. Geef mij dan maar Loonstein. En dat niet alleen, er was ook een fikse ontsteking daarna. Ik ben toen naar het AZR gegaan om van die ontsteking af te komen. Het AZR stuurde me weer terug. Met een wasmiddel is het goedgekomen. Met de chirurg niet. Hij werd na een tijdje ontslagen. Dat was het ziekenhuis in Sliedrecht. Dus waar babbelen jullie over? Over Joden? Is dat al niet voldoende geweest?

  1. Jacques, uw reactie raakt precies de kern van mijn (jullie?) betoog. Blijkbaar was u geen weerloze baby meer toen bij u een ingreep plaatsvond. Heel vervelend dat er iets fout ging. U noch ik weet of het bij Loonstein 2.000 keer vlekkeloos verliep. U vindt dat over Joden niet ‘gebabbeld’ mag worden. Dat is een discriminatoir standpunt. Het is u vergeven.

   1. Bertus, nog steeds heeft de politie haar excuses niet aangeboden over de hulp die ze heeft gegeven bij het transport van Joden. Recentelijk werd er een zeer antisemitische pv door de politie opgemaakt. De Jodenhaat is in de Westerse maatschappij aanwezig. De eerste grote slachting gebeurde tijdens de eerste Kruistocht. Dat staat niet in verhouding tot de besnijdenis. Daarom het woord gebabbel.

 4. Vergelijkingen gaan bijna altijd mank. Deze vergelijkingen helemaal. Als je vergelijkingen zoekt dan is er heel weinig moeite voor nodig misstanden te vinden die erger – als er al een objectieve maatstaf zou bestaan – zijn dan besnijdenis van jongetjes. Doordat u deze besnijdenissen vergelijkt me zeer ernstige historische misstanden krijg ik tot mijn tevredenheid de indruk dat u die besnijdenissen in ieder geval ziet als een misstand. We zijn het wat dat betreft met elkaar eens. Ik ben het overigens ook met uw opmerkingen over antisemitisme en historisch onrecht eens. De vraag is of het archaïsch en verwerpelijke mutileren van zeer jonge jongetjes bijdraagt aan het bestrijden van antisemitisme. Ik betwijfel dat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *