Racistische Arzu Aslan pleit voor zuiverheid van ras

Laat ik tegen de gewoonte in beginnen bij het einde: Je moet er toch niet aan denken dat deze fascistoïde mevrouw op de lagere school les geeft aan je kinderen!

Arzu Aslan, Turks-Koerdisch snotneusje met een PABO opleiding, beklimt het podium in de media met allerlei platvloersheden over racisme, discriminatie en witte suprematie. Racismehuilebalken als Arzu Aslan hebben blijkbaar niet door dat de aandacht die ze voortdurend krijgen in kranten, op radio en TV aantoont dat ze ongelijk hebben. Als ons vlakke land echt zo ‘inherent racistisch’ (Sylvana Simons in Al-Jazeera vorige week) was, dan zouden die blank-suprematistische Hollanders toch niet zo dom zijn zich iedere keer door exoten, tweede of derde generatie, de huid vol te laten schelden? Nee, of de Aslannetjes dat nu willen of niet: we leven in een land waar iedereen, maar dan ook iedereen zijn – sorry: haar – geborneerde zegje mag doen. Het maakt niet uit of de feiten hun kokervisie tegenspreken of niet.

Niet alleen het voortdurende podium dat ze krijgen bewijst hun ongelijk, ook de statistiek die vorige week gepubliceerd werd: 1 op de 6 huwelijken in ons racistische Nederland is een gemengd huwelijk (1 op de 6 Nederlanders is exoot, dus dat sluit goed op elkaar aan). Toen ik die statistiek las, vroeg ik mij meteen af: “Wat zal betweter Sylvana Simons nu te zeggen hebben over dat gruwelijk racistisch landje waar ze, geheel vrijwillig, blijft wonen (ze werd hier immers niet geboren en kan zo terug naar het aards paradijs Suriname).

Ik hoorde helaas Simons nog niet. Nou ja, ‘helaas’…ik heb haar eigenlijk al veel te veel gehoord.

Wie zich wel liet horen was lagereschooljuf Arzu Aslan, en wel in een reeks verbijsterende tweets:

Fascistische betogen tot raszuiverheid van Arzu Aslan
Fascistische betogen tot raszuiverheid van Arzu Aslan

Ik zat er, volgens Aslan, dus naast toen ik bij lezing dat 1 op de 6 huwelijken gemengd is, dacht dat het eigenlijk best meevalt met het racisme in ons polderland. Laat ik voorop stellen dat een maatschappij zonder discriminatie en racisme een utopie is en nergens ter wereld te vinden, zeker niet in de landen van herkomst van de klagende exoten. Er zal altijd ruimte zijn voor verbetering. Uit de tweets van de fascistoïd-racistische juf Arzu Aslan blijkt dat na het volgen van een PABO-opleiding ruimte resteert om je taalvaardigheid te verbeteren. Wat te denken van een formulering als:

Taalonvaardigheid Arzu Aslan

‘Witte mannen —- om zijn’? Zou dat niet moeten zijn: ‘witte mannen….om hun’? Witte mannen? En hoe zit het dan met al de (Nederlandse) witte vrouwen met een zwarte partner? Hebben ze zwarte partners ‘om dagelijks hun witte suprematie te botvieren’? Ik vraag mij zowiezo af hoe je suprematie moet ‘botvieren’. Wat een vreemd gebruik van de Nederlandse taal en ‘dat’ studeerde af aan een PABO?

Sylvana Simons had witte partner na witte partner omdat ze zelf luidkeels van mening is dat zwarte mannen niet te vertrouwen zijn. Kijk, mag dat dan weer wel gezegd worden? Het zijn verwarrende tijden.

Of deze:

Arzu Uslan

Moet dat niet zijn: ‘……omdat ze racistisch zijn’?

Een vorm-futiliteit die natuurlijk geheel wegvalt tegen de misselijkmakende inhoud van deze tweet. Aslan draait haar domme turks-koerdische kontje zo lang totdat ze dit soort idiote conclusies kan trekken. Zouden deze conclusies ook gelden voor mijn blanke nicht die al 15 gehuwd is met een kanjer van een kaapverdiaan en die met haar man twee heerlijke puberdochters heeft? Zal dat ook gelden voor een van mijn beste vriendinnen, uit Zambia, die een zeer gelukkige relatie heeft met een blanke Zwitser? Zal Arzu Aslan’s ‘streben nach Reinheit der Rasse’ ook mijn inmiddels 20-jarige vriendschap gelden met kaapverdianen in Rotterdam?

Hoe bedenkt die nare mevrouw het allemaal. Bij haar is vermenging van rassen geen bewijs van succesvolle integratie, maar juist een bewijs van racisme. Het mens is de weg kwijt.

En zo iemand geeft les op een lagere school. Arme kinderen, en wat een bron van zorg voor de ouders van die kinderen. Het kan niet anders of deze mevrouw vergiftigt de geest van Neerlands hoop op de toekomst met haar kokerkijkende indoctrinaties. Zorgwekkend, heel zorgwekkend.

Ziet het bestuur van haar school niet wat een rat ze in huis haalden? Volgens mij zijn deze fascistische, racistische tweets een heel goede grond om deze mevrouw de laan uit te sturen. Doet het schoolbestuur dat niet, dan verzaakt het zijn verantwoordelijkheid voor opgroeiende kinderen.

Ik voel grote terughoudendheid vergelijkingen te maken met een zwarte – oeps- bladzijde uit de geschiedenis. Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat een regime streefde naar een zuiver ras van blond haar en blauwe ogen. Strikt genomen doet mevrouw Aslan dat nu ook: dat blonde haar en die blauwe ogen mogen zich volgens haar niet mengen met zwart haar en bruine kijkers, want dan treft de betrokkenen de racistische toorn van Aslan.

In geen van haar dom aanmatigende tweets valt iets te lezen over de werkelijke aanleiding tot gemengde relaties: wederzijdse aantrekking en liefde. Arzu Aslan is, zo vermoed ik, strontjaloers omdat zij uit een cultuur komt van gedwongen (kind)huwelijken. Ja, dan is op basis van wederzijdse liefde mengen van rassen voor een frustraat als Aslan vanzelfsprekend onverteerbaar.

De racistische exoot heeft inmiddels haar tweets gereserveerd voor mensen die eerst bij haar door een screening moeten. Wat teleurstellend nu dat ze haar vrijheid om smerige meningen te uiten zo ingeperkt heeft.

Arzu Aslan en de vrijwillige inperking van haar verderfelijke praatjes
Arzu Aslan en de vrijwillige inperking van haar verderfelijke praatjes

Om met het begin te eindigen: Of ze nu quasi-intellectueel Paulo Freire wel of niet bezoedelt op haar Twitter-profiel, je moet er toch niet aan denken dat deze fascistoïde racist op de lagere school les geeft aan je kinderen!

Ernest Hogan, deskundige raciale kwesties

 

Laffe exoten rammen inheemse conciërge in elkaar

Groep laffe exoten rammen in school Lelystad conciërge in elkaar
Groep laffe exoten rammen in school Lelystad conciërge in elkaar

Wat moet een conciërge (of leerkracht) wanneer twee leerlingen met elkaar op de vuist gaan? Juist, tussenbeide komen en de vechtenden scheiden. Simpele zaak zou je denken, maar blijkbaar niet op de ISG Arcus, een algemeen christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo, basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg en leerwegondersteunend onderwijs.

Een bek vol.

Er is meer te vinden op de site van de school: We staan in de interconfessionele traditie (protestants en rooms-katholiek). Door onderwijs in levensbeschouwelijke vorming, dagopeningen, vieringen en acties voor goede doelen accentueren we onze identiteit. We erkennen de veelvormigheid in geloofsbeleving en wereldbeschouwing van ouders, leerlingen en personeelsleden en we stimuleren dat iedereen vanuit zijn eigen levensopvatting een positieve bijdrage levert aan ons schoolklimaat. Wij zijn een multiculturele school, waarbinnen we bewust en geïnspireerd aandacht geven aan christelijke en niet-christelijke levensbeschouwingen. Wij creëren hierbij een veilige en gastvrije leef- en werkomgeving waarbij wij samenwerking tussen school, ouders en leerlingen uiterst belangrijk vinden. We vinden het belangrijk dat ouders en school in de opvoedkundige situatie in het verlengde van elkaar opereren. Respect voor elkaars standpunten is hierbij een sleutelbegrip. In ons onderwijs, in de begeleiding en in de onderlinge verhoudingen leerlingen/medewerkers bieden wij een duidelijke structuur. Wij zijn duidelijk in onze omgangsvormen en in het hanteren van de afspraken die binnen onze school gelden. Wij vinden dat duidelijkheid bijdraagt aan veiligheid.

Een meer dan nobele missie en natuurlijk kan dat weleens fout gaan. Je hebt immers te maken met pubers die verward door hormonen en alle onzekerheden die horen bij opgroeien, uit kunnen glijden. Alhoewel: was dat groepsgewijs in elkaar slaan van een conciërge wel een uitglijder of is hier meer aan de hand? Ik vrees dat laatste. In mijn opstandige periode tussen 12 en 18 jaar ging ik ook weleens met een schoolgenoot op de vuist. Een leraar greep ons dan beiden aan de oren en klaar was Kees. Nooit, maar dan ook nooit zouden wij het in ons kop halen samen dan die leraar aan te vallen. Geen, maar dan ook geen van onze schoolgenoten zou het in zijn botte kop halen zich te scharen bij dat wangedrag en ook de leraar aanvallen. De tijden en mentaliteit zijn veranderd en op de Arcus Scholengemeenschap, niet allen daar, gelden blijkbaar andere normen.

Er speelde daar in de Arcus scholengemeenschap nog iets: de conciërge was een inheems blanke man en alle aanvallers waren duidelijk herkenbaar exoten (allochtoon is niet meer politiek correct, en er is nu eenmaal taal nodig om zaken duidelijk te maken, dus dan maar: exoten). Dat stemt tot nadenken.

Hoe zouden de reacties in de NL pers en praatprogramma’s zijn geweest wanneer een groep inheemse scholieren een exotische conciërge had aangevallen? De vraag stellen is hem beantwoorden. Ik zie al een persconferentie voor mij door de-vrouw-wier-naam-ik-niet-uit-mijn-toetsenbord-kan-krijgen om te blaten dat Nederland ‘inherent racistisch’ is, zoals ze onlangs blaatte in Al-Jazeera. Of anders: zouden deze exoten ook de conciërge in elkaar hebben geslagen als hij net als zij exoot was geweest?

Deze laatste vraag kan ik niet beantwoorden; ik kan er slechts over fantaseren. Ik heb zo mijn gedachten. De eerste vraag beantwoord ik met stelligheid: ja, dat zou weer een racisme-rel zijn geworden, want zo gaat dat tegenwoordig in ons politiek veel te correcte wereldje. Jammer dat die politieke correctheid altijd één kant op werkt en vrijwel alleen de handel en wandel van de blanke medemens kritisch volgt.

Maar goed wat moet die school nu met haar streven naar een ‘duidelijke structuur’ en ‘duidelijke omgangsvormen’? Ik zie de bui al hangen: de conciërge krijgt te horen dat hij de kwestie helemaal verkeerd aanpakte en onheil over zich afriep en de exotische etters worden politiek correct in de welgezinde, opvoedende armen gesloten..

Ernest Hogan, deskundige racisme kwesties

Liegende Chaka Laguerre, juriste-stagiaire Internationaal Gerechtshof moet Nederland verlaten

Liegende Chaka Laguerre
Liegende Chaka Laguerre

Zullen ze in Jamaica en bij het Amherst College nog steeds zo trots zijn op deze pathologisch liegende nep-juriste, want laten we wel wezen: wanneer je als juriste stage loopt bij het prestigieuze Internationale Hof van Justitie in Den haag, zo prestigieus dat je met deze stageplek prominent in het plaatselijke jokkebrokje komt, dan mag er van je verwacht worden dat je cum-laude van je schooltje kwam en bovendien een rolmodel bent dat schittert door integriteit.

Ben je werkzaam bij het Internationaal Hof van Justitie en niet integer, dan heb je daar vanzelfsprekend helemaal niets te zoeken.

Chaka Laguerre die maar wat graag pronkt met haar door de natuur geschonken koppie en met haar – ook natuur of Tupperware? – omvangrijke borstpartij had 26 januari in Den Haag niet het geduld braaf te wachten bij het voetgangersstoplicht en stapte met de fiets aan de hand door rood licht. Twee Haagse dienders zagen dat een stadsbus rakelings langs haar reed en spraken Miss Jamaica aan op haar onverantwoorde, gevaarlijke gedrag.

Niets bijzonders zou je denken. Oorlogszoekertje Laguerre, what’s in a name, dacht daar heel anders over en stapte parmantig, de dienders arrogant negerend door.

Er zat voor de hermandad niets anders op dan haar met de auto na te rijden, uit te stappen en haar nogmaals aan te spreken. Daar had het Jamaicaanse juridische licht ook geen boodschap aan en wederom stapte ze parmantig door. De politie kon niets anders doen dan haar fysiek staande houden. Dat gebeurde zonder haar aan te raken, maar door de fietsmand beet te pakken. Het zal duidelijk zijn: ook hier wilde Chaka Laguerre zich niet bij neerleggen. Tsa, en dan escaleert zoiets. Alhoewel: uit de camerabeelden blijkt dat beide agenten zich van begin tot eind rustig en beheerst gedragen hebben. Dat kan niet van Laguerre gezegd worden. Ze bond de strijd aan met de agenten. Met één handboei om werd ze uiteindelijk in de politieauto geduwd en meegenomen naar het bureau.

Wat de camera niet zag, wist jokkende Chaka een dag later wel wereldkundig te maken via haar Facebook account. Ze zou geslagen en geschopt zijn, de agenten hadden haar tegen de grond gewerkt en waren op haar gaan staan, de politie gebruikte buitensporig geweld, de deur van de auto werd dichtgesmeten terwijl haar been er tussen zat. En waarom deden die agenten dat: RACISME. Puur racisme en niets anders. Gorgeous tits uit Jamaica haalde met deze hoax zelfs buitenlandse kranten en kon op Facebook honderden steunbetuigingen ontvangen  over die smerig racistische Haagse politie.

Dat liet de politie niet op zich zitten. De politie bleef ook in reactie op de leugens van deze ‘dame’ uiterst beheerst. De camerabeelden waaruit blijkt dat niets, maar dan ook niets van het pakket leugens van Chaka Laguerre enige waarheid bevatte werden niet online gezet. De politie weigerde te doen wat Chaka deed en haar publiek voor schut zetten. Nee, een selecte groep journalisten werd uitgenodigd om de camerabeelden te bekijken. Bovendien diende de politie een klacht in bij het Internationale Hof van Justitie. Dat Hof heeft excuses aangeboden aan de politie. Nu Chaka Laguerre zelf nog.

Voor de politie is de kwestie afgedaan. Dom van ze.

Het kwaad is natuurlijk al geschied. In meerdere Engelse kranten is te lezen over het racisme bij de Haagse politie. Zet dat maar weer eens recht.

De onbetrouwbare, liegende juriste heeft haar leugenverhaal van Facebook verwijderd.

Natuurlijk had de politie aangifte moeten doen tegen deze mevrouw wegens laster – want leugens – en het Hof had haar stage met onmiddellijke ingang moet stoppen.

Het valt mij steeds vaker op dat ‘racisme’ schreeuwers zelf zo racistisch als de pest zijn.

Het land uit met dit engerdje.

Om met Henk Spaan te spreken: “VUILNISMAN, MAG DEZE ZAK OOK MEE!”

Ernest Hogan, deskundige raciale kwesties